udržitelné a soběstačné hospodaření        tradiční řemesla                                                         návrat ke kořenům

O Kolovratu

.

Začínáme znovu, společně a po svém.

Marně a dlouho jsme hledali to pravého místo pro nový začátek a nakonec nás osud nasměroval zpět do výchozího bodu. Tak začínáme opravdu z gruntu. Naše nové místo pro život se jmenuje Dvorec Kolovrat.

Vše, co u nás uvidíte - nejen na Kolovratu, ale i v Selčině komůrce (kde se prozatím odehrávají některé aktivity) - dobrovolná skromnost, pokora, úcta k tradicím, řemeslu, předkům, hrdost na to kým jsme a odkud pocházíme - to vše je opravdový život, jaký jsme si zvolili, na nic si nehrajeme, nic nepředstíráme. Nejsme žádný uměle vytvořený dotační projekt.

Kolovrat dostal své jméno ze dvou důvodů. Jde o spojení lásky k prastarému řemeslu předení na kolovrátku či vřetánku a zájem o slovanskou kulturu. Slunce je pro nás dárcem života, slovanský symbol Slunce, nazývaný Kolovrat a jinou slovanskou symboliku, u nás najdete v mnoha podobách.

Naši cestu můžete sledovat spolu s námi prostřednictvím blogu.Čisté hospodaření

S úctou a pokorou k přírodě.

Příroda se bez lidí obejde, ale lidé bez ní ne, proto bychom se k ní měli náležitě chovat . Převzali jsme pozemek od velkého zemědělského podniku, který ho neobhospodařoval zrovna šetrně.

Na Kolovratu nepoužíváme chemii, podporujeme přírodní rozmanitost, snažíme se o uzavřený cyklus hospodaření.

Naše produkty nebudou mít certifikát Bio. Nepotřebujeme mít za zády úředníka, který nám bude diktovat kolik mrkve máme mít na tom a tom řádku nebo kolik hovínek mají vyprodukovat naše ovečky.

Kdož s dobrým oumyslem přicházíš, budiš vítán a ukážeme ti, jak to u nás chodí.

Nabídku našich produktů později najdete na e-shopu.


Tradiční řemesla


Na hospodářství všechno souvisí se vším... Uzavřený cyklus sebou nesl i potřebu vyrobit si věci potřebné k práci, k dennímu použití, k odívání...

Na Kolovratu se věnujeme zpracování ovčí vlny, předení na kolovrátku a vřetánku, tkaní a trochu si hrajeme se dřevem.


Od ovečky ke svetru vede dlouhá a pracná cesta, ale výsledek hřeje a to jak na srdci, tak na těle.

Kolovrátek a tkalcovský stav byl dříve v mnoha chalupách, čímž byla zajištěna částečná soběstačnost v oblékání. U nás na Kolovratu (v Selčině komůrce) se točí hned několik kolovrátků a klape několik tkalcovských stavů - někdy i současně :-)). Zpracováváme vlnu z vlastních ovcí nebo vlnu z lokálních zdrojů.

Celý proces zpracování ovčí vlny nebo jen předení na kolovrátku či vřetánku a také základy tkaní na RH nebo 4-listém tkalcovském stavu si můžete osvojit na našich kurzech a workshopech.  Výrobky z řemeslné dílny zakoupíte v e-shopu a co je v dílně nového můžete sledovat na našem FB www.facebook.com/selcinakomurka .Návrat ke kořenům

Je tu doba, kdy je potřeba uvědomit si odkud pocházíme, kam patříme a kdo jsme.


Člověk nebyl stvořen pro ježdění autem, sezení u televize nebo počítače, k jezení průmyslově zpracovaných potravin, pro moderní život. Nepřizpůsobil se - civilizační choroby jako tlak, cukrovka, blesti zad, alergie ho decimují. Přestal naslouchat předkům, vnímat egregor, neslyší, nevidí, zapomněl.... je čas spojit se s našimi Předky a vrátit se ke kořenům.