Kouzelný strom

22.09.2022

Strom, který symbolizuje nový začátek, světlo a očistu. Jeho tenké větve a listy mihotající ve větru působí lehce a konejšivě, kůra bílá jako čistá panna září v prvních jarních paprscích slunce a uvnitř proudí očistná tekutina. Ano, je to bříza, strom, který opěvují mnohé národy už od pradávna.

Pro Slovany byla a je stromem kouzelným, sloužila k magickým obřadům, měla přivolat lásku a plodnost. Březovými košťaty se vymetaly (očistily od zlých duchů) svatyně, metličky se používaly již ve starodávných potních chýších a stavění březové májky je také pradávný zvyk. Také první védy byly psány na březovou kůru.

Bříza má všestranné využití i v současné době. Dřevo slouží jako otop a velmi dobře hoří i mokrá, pupeny se využívají v gemmoterapii pro svou očistnou sílu, listy jsou výborným prostředkem při onemocnění močových cest a také poskytují krásné přírodní barvivo ...